Anslutning givare och moduler

Allmänt om temperaturgivare och moduler för Logger 2020 och Sunlogger 2020.

De temperaturgivare och moduler som används till Logger 2020 och SunLogger 2020 är av en speciell digital modell (Dallas 1-wire). Detta innebär att ni inte kan ansluta några andra typer av givare direkt till loggern.

Om du t.ex. har en trasig solfångarstyrning och vill uppgradera till SunLogger 2020 istället för din gamla reglercentral så kan du bara använda dina tidigare givare om de är av typen PT100 eller PT1000, om ej, så krävs det nya givare.

Nedan följer en instruktion för hur du kopplar in moduler och sensorer till din logger.

Dallas 1-wire tretråd
De temperaturgivare som levereras tillsammans med Logger 2020 från WebIQ:s Energibutiken är samtliga kopplade som följer:

Brun = GND
Vit = Data
Grön = +5V

Inkoppling dallas 1-wire 3-tråd
Inkoppling dallas 1-wire 3-tråd

Koppla in givarna enligt skissen till ovan, man kan ansluta givarna var som helst på givarnätet, och behöver därför inte köpa givare med så långa kablar, sätt istället en kopplingsdosa/kopplingsplint på ett eller ett par strategiska platser för att minimera mängden kabel i systemet.

Om inga andra givare eller moduler ansluts klarar loggern upp till 48 tempgivare.

Dallas 1-wire tvåtråd
Om du har parasit-powerkopplade dallas 1-wiregivare och skall ansluta dessa till Logger2020 skall de kopplas som i bilden nedan:

Parasite power dallas 1-wire
Inkoppling av parasite power matade dallas 1-wire-givare

Brun = GND
Vit = Data
Koppla in givarna enligt skissen ovan, man kan ansluta givarna var som helst på givarnätet, och behöver därför inte köpa givare med så långa kablar, sätt istället en kopplingsdosa/kopplingsplint på ett eller ett par strategiska platser för att minimera mängden kabel i systemet.

Om inga andra givare eller moduler ansluts klarar loggern upp till 48 tempgivare.

Varför 2-tråds givare?

De som tidigare köpt temperaturloggern RTLogger har 2-tråds (Parasite power) tempgivare, och dessa kan med fördel användas även till Logger 2020, för de som köper nya givare rekommenderar vi dock alltid 3-tråds givare då de fungerar med mer kabel i nätverket.

Expansionsmoduler
De expansionsmoduler som WebIQ:s Energibutiken säljer skall samtliga kopplas in som följer:

Anslutning av moduler till Logger 2020
Moduler anslutna till Logger 2020

Plint 1 på modulerna ansluts till GND, plint 5, på loggern.
Plint 2 på modulerna ansluts till data, plint 6, på loggern.
Plint 3 på modulerna ansluts till +12V, plint 4, på loggern.
Koppla in modulerna enligt skissen ovan, man kan ansluta modulerna var som helst på 1-wire-nätet, och behöver därför inte köpa så långa kablar, sätt istället en kopplingsdosa/kopplingsplint på ett eller ett par strategiska platser för att minimera mängden kabel i systemet.

Kombinera moduler samt 2-tråds och 3-tråds temperaturgivare
Ovan har vi försökt att tydligt visa hur de olika givarna och modulerna kopplas in mot Logger 2020, och naturligtvis kan man kombinera både 2 och 3-tråds temperaturgivare samt expansionsmoduler till loggern. Koppla alltid in givarna enligt ovanstående scheman så blir det rätt! Det vill säga:

  • 2-tråds temperaturgivare kopplas till loggerns plint 5 (GND) och 6 (DATA)
  • 3-tråds temperaturgivare kopplas till loggerns plint 1 (GND), 2 (DATA) och 3 (+5V)
  • Expansionsmoduler kopplas till loggerns plint 4 (+12V) 5 (GND) och 6 (DATA)
    Har du ett litet antal givare och bara vill dra en nätverksledning för både moduler och tretråds tempgivare så kan du ansluta 3-tråds tempgivare till samma nätverk som modulerna enligt följande:

Brun och grön ledare kopplas till plint 5 (GND)
Vit ledare kopplas till Plint 6 (DATA)
Principskiss över inkoppling av både moduler och temperaturgivare.

Kretsschema Logger 2020

Krets-schema inkoppling av moduler och sensorer till Logger 2020