Inkoppling av elmätare

Inkoppling av elmätare
WebIQ:s Energibutiken säljer ett utbud av både 3-fas och 1-fas elmätare. Med en extra elmätare kopplad till värmepumpen, poolen, avfuktaren, varmvattenberedaren eller annan utrustning som du av någon anledning vill logga kan du på ett enkelt sätt se exakt hur din energiförbrukning varierar över tid, och förändringarna som sker när du själv gör förändringar för att minimera din förbrukning. Att logga sina elmätare kan vara en god hjälp för de som vill minska sin elförbrukning, då loggningen tydliggör hur ditt förbrukningsmönster ser ut, och hur pass stor skillnad det blir på förbrukningen om man stänger av all elektrisk utrustning som inte används…
Har du vindkraftverk, vattenkraftverk eller annan alternativ energikälla så kan du även på ett enkelt och överskådligt sätt se och presentera energiproduktionen, antingen lokalt i din PC eller online via webtjänsten e-logger.

Exemepel på elmätarloggning
Det finns en mängd olika elmätare på marknaden, men de allra flesta elektroniska/digitala elmätarna är utrustade med både blinkande diod, och pulsutgång som indikerar den effekt som för stunden förbrukas. Pulsutgången har vanligtvis 500, 1000 eller 10 000 pulser/kW och de blinkande dioderna har som regel 1000 eller 10 000 blinkningar/kWh.
I exemplet nedan visar vi hur du kopplar in en digital Siemens elmätare till en av loggerns två pulsingångar.
Samtliga elmätare som WebIQ:s Energibutiken säljer har pulsutgång.

Koppla såhär!
Så ansluts elmätare till Logger 2020

Normalt är det inte så lätt att få tillgång till plintarna för pulsutgången på ditt energibolags elmätare (plomberade mätare), och därför har vi konstruerat logger 2020 på ett sådant sätt att du även kan koppla en fototransistor till Loggerns pulsingångar, man monterar helt enkelt en fototransistor över den blinkande diod man vill läsa av och ansluter kablarna från den till loggerns ingångar på precis samma sätt som i fallet med avläsning av pulsutgång, alltså Loggerns plint 10 -> fototransistor, från fototransistor -> Loggerns plint 8 eller 9.
Behöver man logga fler än två elmätare så kan man köpa till en eller flera expansionsmoduler för detta, P3IQ, vår intelligenta pulsmodul som kan läsa av både pulsutgångar och blinkande dioder.

Mitt energibolags elmätare har ”blinkande diod”, men den blinkar inte, vad gör jag då?
Rätt många elmätare är utrustade med infraröd diod, och dess blinkningar kan man inte se med blotta ögat, loggern kan dock detektera även denna typ av diod. För att kontrollera om den blinkar eller ej kan du ”titta” på dioden via en digitalkameras display. De flesta digitalkameror omvandlar IR-ljus till synligt ljus på displayen, men inte alla, ser du inga blinkningar via en kamera, prova ytterligare en om du har tillgång till det. Viktigt – se till att du har en skapligt stor elförbrukning när du ”tittar” på dioden, annars kan det vara rätt långt mellan blinkningarna.
Vissa elbolag har av besparingsskäl inte utrustat sin elmätare med blinkande diod, men det är ytterst ovanligt, om du inte själv kan avgöra om ditt energibolags elmätare verkligen har en diod som blinkar, ring elbolaget/nätägaren i fråga och tala med nätansvarig, denna bör veta exakt vilka funktioner deras elmätare är utrustade med.
På bilden nedan ser ni exempel på hur förbrukningen kan se ut under en 4-timmarsperiod.
Som ni kan se under trendbilden så ser man även min, max och medelförbrukning under den valda tidsperioden, och man kan därför lätt se hur förbrukningen varierar, och om förändringar i elanvändningen verkligen ger effekt på din förbrukning.

Graf över elförbrukning
Så visualiseras förbrukningen med Logger 2020