Flödesmätare

Nedan ser du bilder på Energibutikens vattenmätare, mätare som vi använder för att logga flöden tillsammans med Logger 2020.
Kan användas för att logga flöde i värmesystem, men även kall och varmvattenledningar, mätarna är godkända att användas i tappvattensystem.

vattenmätare flödesmätare
Energibutikens flödesmätare