LoggerSoft

LoggerSoft, mjukvara för Logger 2020, SunLogger 2020 och Logger 3030
Översikt
Med LoggerSoft kan du på ett enkelt och överskådligt sätt se hur de temperaturer och den elförbrukning/produktion som du övervakar ändras över tid. Med Loggersoft och Logger 2020 kan du direkt se hur olika inställningar på din anläggning resulterar i bättre (eller sämre) resultat.
Funktioner i LoggerSoft
• Trendbilder
• Numeriska mätvärden med sekundsnabb uppdatering,
• Du kan se historiska värden med dygnsupplösning.
• Import av mätdata från webtjänsten.
• Du kan se min, max och medelvärden på varje enskilt mätobjekt.
• Ladda upp bilder över både trender och numeriska värden till din websida.
• Du kan ställa in larm och få akustiska larm vid händelser som över eller underskrider inställda larmgränser.
Allmänt
Du kan ha flera fönster öppna i LoggerSoft samtidigt, om du vill kan du alltså samla olika mätvärden från ett visst mätobjekt i en grafbild som blir specifik för just det mätobjektet, t.ex. en värmepump. Har du solfångare kan du samla mätdata från den anläggningen i en egen grafbild. Detsamma gäller för ”display-bilden”, i den visas värden i klartext för de mätvärden du väljer skall ingå i en viss grupp.
LoggerSoft fungerar både till Logger2020 och SunLogger 2020.

Begränsningar i mjukvaran

LoggerSoft är ett enkelt program med få funktioner och kan inte jämföras med de funktioner som finns i webbtjänsten E-logger, då allt mer blir webbaserat har vi valt att satsa det mesta av utvecklingen på sajten e-logger.se där all funktionalitet finns, och många av inställningsmöjligheterna. Även om ni tänkt ha LoggerSoft aktivt (Kan köras samtidigt som man loggar mot webbtjänsten) så rekommenderar vi att ni registrerar ett konto i webbtjänsten, läs mer under menyvalet Webbtjänst.