Tillbehör

Till Logger 2020 och SunLogger 2020 finns ett stort utbud av tillbehör, framförallt finns expansionsmoduler som gör att du kan mäta mycket mer än bara temperaturer och elförbrukning, fyra moduler finns: