HTMIQ Högtemperaturmodul

Expansionsmodulen HTMIQ är en modul som gör att du kan ansluta PT100 eller PT1000 temperatursensorer till din Logger (vi rekommenderar PT1000-givare då de har mindre felvisning som beror på ledningsresistans). Främst innebär detta att du kan mäta temperaturer över 125°C (som är max för Dallas 1-wiregivare) i t.ex. rökgastemperaturer, eller solfångaranläggningar där man vet med sig att temperaturen kommer eller kan bli högre än 125°C. Våra givare klarar max -50 till +400°C.
Inkopplingen av expansionsmodulen HTMIQ sker som vanligt mot Logger 2020 eller SunLogger 2020 till plint 4,5 och 6.
Till givarna ansluter man enligt inkopplingsschemat nedan, använder man en eller två givare skall givarna ersättas med ett motstånd på 499 Ω som medföljer leveransen av modulen.
Modulens processor känner själv av om du kopplat in PT100 eller PT1000 temperatursensorer.
Man kan inte blanda PT100 och PT1000-givare på samma modul.
HTMIQ tillsammans med PT100 eller PT1000 givare kan förutom att visa höga temperaturer visa rätt även vid låga temperaturer, ändå ned till -50°C visar dessa givare normalt mindre än 1 grad fel.

Visar hur HTMIQ kopplas in
HTMIQ Högtemperaturmodul för Logger 2020