Anslutning till PC

Kopplingen av loggern till en PC är enkelt och görs alltid via en router.
Inkoppling av logger till pc
Anslutning av loggern mot PC görs genom att man ansluter en ethernetkabel mellan logger och router, alternativt att man ansluter loggern till en trådlös accesspunkt – för att slippa dra kabel.

Exempel på anslutningsmöjligheter
Så ansluts logger 2020 till din PC

I korthet går det till som följer:
• Installera LoggerSoft på din PC.
• Anslut alla givare och moduler till loggern.
• Starta loggern
• Starta Loggersoft
• När LoggerSoft startat, klicka på inställningar (verktyg)
• Välj ”Logger”
• Markera ”Logger 2020”
• Klicka på ”Sök” Loggersoft söker nu på nätverket efter anslutna Loggrar, när den hittar loggern så kommer den upp i listan över tillgängliga loggrar.
• Markera din logger i sökrutan
• Klicka på ”OK”
• Klicka på ”spara”
För ytterligare anvisningar rörande inställningar i Loggersoft hänvisar vi till installationshjälpen på medföljande CD-skiva, och till manualerna på www.e-logger.se.

Dags att kontrollera funktionen
Efter att du klickat på ”Spara” så bör du se en liten grön ”ledlampa” blinka, ca 1 gång/sekund, längst ned i vänster hörn i LoggerSoft-programmets fönster, har du givare anslutna till loggern skall du även kunna se hur många givare som programmet hittat.

Demobild LoggerSoft
Exempel på LoggerSofts utseende