Webbtjänst

För er som har eller avser skaffa en Logger 2020 eller SunLogger 2020 finns även en webbtjänst tillgänglig på www.e-logger.se.
E-logger är en specialgjord webbplats för insamling, lagring och visning av mätvärden från olika typer av givare, både i hemmet och på andra platser. Man kan logga temperaturer, elförbrukning, elproduktion, fukt, flöde och mycket mer med hjälp av de expansionsmoduler som finns som tillbehör, läs mer om möjligheterna under menyvalet ”Hårdvara”.
Anslutna givare kan läsas av så tätt som var tionde sekund och data sparas upp till tio år. Aktuella givarvärden visas dels i graf och dels i tabell med tidsstämplade min- och max- och medelvärden för det senaste dygnet. Därutöver är det möjligt att generera grafer över valfri tidsperiod bakåt i tiden.

Systembild

I webtjänsten kan du bygga upp din egna systembild där du på olika sätt kan presentera dina mätvärden, ovan visar vi ett exempel på systembild som en av de nuvarande Logger 2020-ägarna på egen hand byggt, bilden är gjord i Powerpoint, och mätvärdena läggs in genom att redigera en källkodsmall för var de skall placeras i bilden.
Hur den källkoden ser ut får du ett exempel på nedan, utförliga förklaringar på hur man, direkt i sin webbläsare, editerar koden för att lägga in mätvärden på olika positioner finns i webbtjänsten. (Exempelkoden avser inte systembilden till höger)
c=El total;El kWh idag: %cd kWh;450;25
c=El total;Elkostn idag: %pd kr;450;40
t=%td;15;10
c=El total;El Total %s;15;25
c=El värme;El Värme %s;15;45
c=Innetemp;Innetemp %s;15;65
c=KB-in;KB-in %s;380;235
c=KB-ut;KB-ut %s;380;280
c=Solfångare;Solfångare %s;15;85
#c=Tank nedre;%s;15;85
#c=Tank övre;%s;15;95
c=Utetemp;Utetemp %s;15;105
#c=Uteffekt VP;Uteffekt VP %s;15;55
c=Varmvatten;Varmvatten %s;450;125
c=VB-fram;VB-fram %s;148;175
c=VB-retur;VB-retur%s;148;310

Trendbilder


I Webbtjänsten kan du även lägga upp ett antal trendbilder över enskilda mätobjekt, eller av dig angivna grupper av mätobjekt, både faktiska och beräknade värden kan visas i trendbilder. I bilden till höger visar vi en grupp mätobjekt som hör till en solfångarstyrning, trendbilden visar en 4 timmars trend, men man kan välja att visa en trendbild på som minst 15 minuters intervall, och som mest all sparad data enligt nedan:

Tabeller


I webbtjänsten kan du även få en bra överblick över aktuella mätvärden i tabellform enligt bilden ovan, du kan även döpa om givare och ändra olika parametrar via webbtjänstens tabeller.

Varför lagra mätdata på en webbplats?
Det finns många fördelar med att logga mot en webbplats istället för mot en egen hårddisk. Man kommer åt sina mätvärden via en vanlig webbläsare var än man befinner sig, detta gör det även enkelt både att visa sina data för andra samt att jämföra sina data med andras data. Väljer man sen rätt typ av logger får man ytterligare fördelar. Dels slipper man ansluta elektronik och givare till sin känsliga dator, dels slipper man installera och uppgradera programvara, dels fungerar det oberoende av om Windows, Mac-OS eller Linux används som operativsystem på den egna datorn eftersom webbläsaren är allt som används, och bäst av allt, man behöver inte ha en energikrävande PC igång dygnet runt för att logga. Att logga till en dator ”sliter” även på hårddisken då ny data skrivs till disken var tionde sekund.

Vad behövs för att komma igång?
För att använda webbplatsen E-logger behövs, förutom ett konto i tjänsten förstås, även givare och en Logger 2020 eller SunLogger 2020 som automatiskt läser av givarna och skickar mätvärden via din internetuppkoppling.
Data skickas via din bredbandsrouter, fast eller dynamisk IP-adress saknar betydelse, Logger 2020 fungerar oavsett anslutning.

Vad kostar det?
Ett gratiskonto, med vissa begränsningar (t.ex. max 5 givare, minutvärden, mindre och färre grafer tillgängliga) är tillgängligt för de som vill logga mot webtjänsten . Dessutom finns 2 olika privatkonton, och 2 olika företagskonton, läs mer om de olika alternativen HÄR . Värt att tänka på när det gäller eventuella kostnader för webtjänsten är att det inte heller är gratis att logga mot en PC som måste stå på dygnet runt, året runt.
Larm via SMS har en viss kostnad knuten till sig, när detta skrivs kostar ett larm via SMS 2 kr för dig som är ansluten till webtjänsten, larm via SMS är default ej aktiverat, det aktiverar man bara om man vill ha det, och då kan man välja exakt vilka larm som skall trigga SMS-larm, och hur ofta de får skickas.