Installation LoggerSoft

OBS! Installation av LoggerSoft är bara nödvändigt om du tänkt köra loggern lokalt mot din PC.
(För de som tänkt köra loggning mot webtjänsten E-logger.se behöver inte installation av PC-programmet göras, då du istället använder din webläsare för att ansluta till webtjänsten.)
Innan du gör något annat, installera LoggerSoft enligt nedan:
1. Sätt in den medföljande cd-skivan ”LoggerSoft” i datorn.
2. Öppna utforskaren, öppna skivan
3. Högerklicka på lsxxxxxx.exe. (xxxxxx = programmets versionsnummer) och välj ”Kör som administratör”
4. Följ installationsanvisningarna för programvaran.
5. Starta programmet via Start/program/LoggerSoft eller genom att i utforskaren dubbelklicka på, normalt, c:/program/LoggerSoft/ls.exe (I vissa versioner av Windows kan man behöva starta programmet som ”Adminstratör” via startmenyn i windows.)
6. Nu skall ett ”setupfönster” öppnas, välj språk: Svenska, ange var data skall sparas, klicka på spara.
7. Nu startas programmet och det är dags för dig att anpassa programmet efter dina behov, läs gärna igenom de övriga menyalternativen i Dropdownmenyn ”Installation” ovan innan du går vidare.

På CD-skivan
På den medföljande CD-skivan finns följande filer och program:

  • Loggersoft (lsxxxxxx.exe) – LoggerSofts installationsprogram
  • flsetup.exe – Ett gratisprogram som gör det möjligt för dig att skicka upp de bilder som LoggerSoft automatiskt kan spara till hårddisken till din egna hemsida, om du har en sådan. För instruktioner över hur detta program används – se tillverkarens supportsida och hjälpfilen som medföljer programmet.