Startsida

Köp Loggern här: Energibutiken.se

Logger 2020 är en liten mångsidig logger som automatiskt och med ett visst tidsintervall kan läsa av olika givare och skicka mätvärden antingen till en PC eller till webbplatsen E-logger.se, eller både och.
Då data skall lagras på en PC installeras det medföljande programmet Loggersoft och Logger 2020 ansluts via en router.
Datorn måste alltid vara påslagen vid loggning mot enbart PC, om du vill ha möjlighet att spara data.
Väljer man att logga mot webbplatsen E-logger ansluts Logger 2020 med en vanlig nätverkskabel mot en bredbandsrouter kopplad till ditt bredbandsuttag. Data skickas automatiskt till webbplatsen E-logger, ingen dator behöver vara igång för loggning och insamlad mätdata är alltid åtkomlig via en webbläsare.
När du vill kan du starta LoggerSoft i din PC och göra en direkt uppföljning av ändringar du gör i din anläggning, helt utan fördröjningar.

Vid drift mot webtjänsten klarar Logger 2020 av att internetuppkopplingen är nere kortare tid, då lagras mätvärden i det interna minnet för att sedan skickas iväg när internetuppkopplingen finns tillgänglig igen. I internetläge visas alltid rätt tid och datum på loggerns display.
Vid drift mot PC sparas inga mätvärden om kommunikationen upphör (t.ex. om datorn stängs av).
Logger 2020 klarar upp till 50 mätobjekt. Man kan mäta (max 46) temperaturer och 2 elmätare utan att ansluta några expansionsmoduler, med expansionsmoduler kan man mäta även flöde, fukt, pulser (t.ex. en eller flera elmätare utöver de två som kan loggas direkt på Logger 2020:s pulsingångar), status och effekter. De givare/moduler som idag finns tillgängliga kan du läsa mer om under menyvalet ”tillbehör” ovan, fler tillbehör kommer, så titta gärna in här då och då för att se på vårt utbud av tillbehör.
Som temperaturgivare används Dallas 1-wiregivare, de kan parallellkopplas i en enda lång slinga för minimal kabeldragning (se längst ned på denna sida). Elmätare ansluts till speciella ingångar på loggern, det kan ske på två sätt, antingen med en tvåledare till pulsutgången på mätaren om sådan finns, eller med en optisk sensor som avläser den lysdiod på elmätaren som blinkar i takt med energiförbrukningen, det sistnämnda ger som regel bättre precision men kan också vara känsligt för störningar från dagsljus.
Logger 2020 drivs med den medföljande 12V nätadaptern och förbrukar mindre än 3W (max ca. 26 kWh/år).

Systemöversikt Logger 2020 & SunLogger 2020

Systemöversitk Logger 2020, PC och internet
Systemöversikt Logger 2020

Översikt inkoppling av givare, moduler och tillbehör.

Kretsschema Logger 2020
Schema över inkoppling av givare och moduler till Logger 2020